UBND Tp.HCM đã chấp thuận chủ trương cho thuê ngắn hạn (6 tháng hoặc 1 năm) đối với các nhà, đất đã được duyệt phương án bán đấu giá và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khi chờ Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, nhằm tránh lãng phí và tạo nguồn thu ngân sách.

Tp.HCM duyệt phương án giá cho thuê ngắn hạn nhà, đất

Bên cạnh đó, UBND Tp.HCM cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố lập báo cáo, đánh giá những thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc khi triển khai cổ phần hóa.

Kết quả khảo sát mới đây cho thấy, nhiều quỹ đất công trên địa bàn Tp.HCM cho doanh nghiệp thuê bị sử dụng lãng phí, thậm chí nhiều nơi bị bỏ hoang, không sử dụng đúng mục đích. Tình trạng này đang gây lãng phí hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và nguồn lực phát triển thành phố.

Theo khẳng định của lãnh đạo UBND Tp.HCM, thành phố sẽ chấn chỉnh để không xảy ra tình trạng lãng phí đất công và nguồn tài nguyên trên địa bàn. Thống kê của Sở Tài nguyên – Môi trường Tp.HCM cho thấy, có 280 dự án  tổng số 1.283 dự án đang có dấu hiệu chậm tiến độ.

Trên địa bàn thành phố hiện có 3 nơi quản lý đất công là Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố, Trung tâm khai thác quỹ đất và Công ty công ích các quận huyện.

(Theo Sài Gòn đầu tư tài chính)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here